Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením osobných údajov požadovaných pre výpočet informatívnej cenovej ponuky na izolačný materiál z minerálnej vlny poskytovateľ informácií dáva súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v minimálnom rozsahu: meno, priezvisko, kontakt – telefonický, emailový, okresné mesto v databáze spoločnosti Knauf Insulation s.r.o.,Železničný rad 24, Nová Baňa (ďalej len prevádzkovateľa) s ich následným spracovaním prostredníctvom zmluvných obchodných partnerov Knauf Insulation s.r.o pre cenové ponuky a spracovateľa pre marketingové účely, t.j. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o akciách, výrobkoch a iných aktivitách ako aj obchodných informácií zasielaných prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to na dobu do odvolania súhlasu.

Poskytovateľ informácií berie na vedomie, že podľa Zákona je poskytnutie údajov dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese prevádzkovateľa písomne odvolať, že má právo prístupu k údajom, t.j. má právo zistiť aké údaje sú o ňom spracované a má právo na opravu týchto údajov, blokovaním nesprávnych údajov, ich výmazom.

Knauf Insulation © 2016 | created by people in ARSYline

Varovanie

ZATVORIŤ